Buurtpreventie

In diverse buurten en wijken in onze gemeente zijn buurtpreventieteams actief. Gesteund door de gemeente, politie en Woonkwartier zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt.

Buurtpreventieteam Velletri Oudenbosch

Historie
Eind 2011 maakten een aantal bewoners van de wijk Velletri in Oudenbosch zich zorgen om de leefomgeving van de wijk. Drugsoverlast, inbraken, rondhangende jongeren, vernielingen, zwerfvuil en onveilige situaties zijn zaken die we liever niet in onze wijk zien. Een aantal bewoners is in gesprek gegaan met de gemeente, de woningbouwvereniging en de politie. Dat heeft er toe geleid dat begin 2012 het initiatief is genomen om de buurtpreventie Velletri op te richten.
De wijk Velletri is als volgt af te bakenen: alles ten oosten van de spoorlijn tussen Bosschendijk, Moerdijksestraat, Klinkstraat en de Randweg. Aan de randen van dit gebied heeft de gemeente borden met de tekst ‘Attentie Buurtpreventie’ op lantaarnpalen aangebracht. Iedereen kan zien dat er aan veiligheid gedaan wordt in onze wijk.

Wie zijn wij?
De initiatiefnemers hebben wijkbewoners persoonlijk benaderd om deel te nemen aan de buurtpreventie. In februari en maart 2013 hebben 26 wijkbewoners de cursus Buurtpreventie met goed gevolg doorlopen. Samen met de buurtbewoners willen we ervoor zorgen dat het een fijne wijk blijft om in te wonen. Wij willen het graag schoon, heel en veilig houden.

Wat wij doen?
Sinds een tweetal jaren lopen we met een groep buurtbewoners, zowel heren als dames, regelmatig een ronde door de wijk Velletri in het kader van de buurtpreventie. U heeft ons vast al eens zien lopen. Met opvallende jassen maken we onze rondes en signaleren we zaken die we bespreken met de bewoners of doorgeven aan gemeente, politie of woningbouwvereniging. De lijntjes met deze organisaties zijn kort waardoor kleine dingetjes vaak snel opgelost worden. Dit vergroot het woonplezier in onze wijk.
Het buurtpreventieproject wordt ondersteund, onder andere materieel, door bovenstaande organisaties. Zo biedt de gemeente korte cursussen aan waarin je leert waar je op moet letten en wat je wel en niet mag als buurtpreventie.
Is dit ook iets voor jou? Gemiddeld loop je 1x per maand een ronde van een uur. Een kleine tijdsinvestering dus! Daarnaast is er 3x per jaar overleg met de wijkagent. Je loopt je ronde iedere keer met iemand anders waardoor je ook mensen in je wijk leert kennen. De opzet is om zaken te signaleren en contact te hebben met de bewoners van de wijk. Door onszelf te laten zien heeft dit een preventief effect.
Het cliché klopt ook hier: Samen maken we er een betere wijk van!
Wij willen graag meer buurtbewoners welkom heten bij de buurtpreventie! Wil je je aanmelden of heb je vragen? Bel dan met: Judith van Dael, 06-43051593 of met Peter van Boxel, 06-23978045.
Zie je zaken in je omgeving waarvan je denkt dat wij er iets mee kunnen of vraag je je af wat je er zelf mee kunt, spreek ons gerust aan tijdens onze rondes.

Onze ervaringen tot nu toe!
Inmiddels is de buurtpreventie Velletri actief. We kunnen het nog niet met cijfers ondersteunen, maar hebben wel de indruk dat het in z’n algemeenheid rustiger in de wijk is geworden. Er is op sommige plaatsen nog wel overlast, maar het is minder geworden. We hopen dit binnenkort met cijfermateriaal aan te tonen.

Hoe kunt u meedoen?
Meedoen aan buurtpreventie kan iedereen, bijvoorbeeld door:

  • elkaar te wijzen op onveilige situaties.
  • op te letten en als u het niet vertrouwt dit te melden. Het liefst met zoveel mogelijk gegevens.
  • u aan te melden voor Burgernet.
  • uw tips of suggesties over verbeterpunten in de wijk door te geven aan het buurtpreventieteam.
  • lid te worden van ons buurtpreventieteam en mee te doen met de looprondes in de wijk.

Uiteraard is meedoen de beste manier om te ervaren wat dit vrijwilligerswerk inhoudt. Meedoen aan buurtpreventie kost u hooguit een paar uur per maand en weinig moeite, maar het kan veel opleveren: een veiligere en prettigere buurt! Natuurlijk is het ook altijd mogelijk vaker een ronde te lopen. Mocht u op proef een ronde mee willen lopen, dan bent u van harte welkom. Wij hopen dat u enkele uren per maand kunt vrijmaken en dat wij u binnenkort kunnen verwelkomen in ons team. U krijgt dan vooraf een introductiecursus van twee avonden (gratis) en uiteraard de verdere benodigdheden.