Doelstelling

De wijkvereniging Velletri heeft als doelstelling om de leefbaarheid van de wijk en het welzijn van haar bewoners te bevorderen en de belangen van de bewoners te behartigen. Dit bereikt de wijkvereniging onder andere door betrokkenheid en initiatieven van de wijkbewoners.

In onze beleving is de voornaamste missie van de wijkvereniging het bevorderen van:

Saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk
Saamhorigheid zoals het ontmoeten van (nieuwe) wijkgenoten, samenwerking, samenspel, verbroedering, sociale contacten en zonodig zelfs sociale controle. Leefbaarheid als het gaat om veiligheid in ruime zin, schoonheid van de wijk maar bovenal om gezelligheid met elkaar.

Strategie
Als je weet wat je “stip op de horizon” is waar je naartoe wilt, moet je natuurlijk ook bepalen hoe je daar wilt komen; de manier waarop we bij die stip (missie) willen komen noem ik de strategie. De strategie die we momenteel voor ogen hebben kan ik best samenvatten in:

Verbondenheid door betrokkenheid
Door zoveel mogelijk personen te betrekken als vrijwilliger en/of als deelnemer bij de activiteiten van wijkvereniging Velletri, zal de verbondenheid met de wijk toenemen wat op een positieve wijze zal bijdragen aan de gewenste saamhorigheid en leefbaarheid.